Imprint

VAK-POL&GAZ sp. z o.o.

ul. Czeremchowa 21

53-009 Wrocław

NIP     522-11-98-144

Regon 012165341

Konto PEKAO S.A. Oddział w Warszawie

40 1240 6175 1111 0000 4569 4909 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu,

VI Wydział Gospodarczy;

KRS 0000194919

Kapitał zakładowy 62 000,00 PLN

Zarząd:

Prezes: Zygmunt Kamola

Członek Zarządu: Robert Siadak

VAK-POL&GAZ sp. z o.o.
ul. Czeremchowa 10
53-009 Wrocław
tel. +48 22 8520963

fax. +48 22 8520964

http://www.rzetelnafirma.pl/CKUJT0WW/1

 
by LINET